Dit is Nu onderweg

DIT IS NU 2020 (2016-2021)

IMG_2813Landscape Labs is een platform voor artistiek onderzoek en daarom presenteert Landscape Labs met trots de samenwerking met het project DIT IS NU van Jantine Wijnja. Ook allemaal te volgen op de speciaal hiervoor ontwikkelde website: DITISNU.NL

DIT IS NU 2020:

(De tekst heb ik volledig overgenomen van Jantine Wijnja, sorry this in Dutch only)

Dit is nu***, Corona editie. De werkelijkheid van straks ontstaat nu om ons heen.
Wat zie jij veranderen? 

Voor iedereen is de werkelijkheid van nu een andere dan die van een paar weken geleden. Soms eng, soms mooi, soms verrassend of juist saai. Soms eenzaam.
We weten niet hoe het verder gaat. Wel dat de wereld ná Corona een andere zal zijn dan die ervoor.
De werkelijkheid van straks ontstaat nu om ons heen.
Wat zie jij veranderen?

Om in kaart te brengen wat wij samen zien, heb ik een korte vragenlijst opgesteld. Je vindt hem hier. Deelname is anoniem. Stuur hem ook gerust door naar anderen. 
De eerste resultaten zet ik rond 27 maart op www.ditisnu.nl, samen nieuwe vragen. Later meedoen is geen probleem, het verzamelen gaat gewoon door.

Heb je deze mail doorgestuurd gekregen en wil je op de hoogte blijven? stuur dan een berichtje met ‘ik meld me aan’ naar info@ditisnu.nl.

Doe je mee?

DIT IS NU IN ANNERVEENSCHEKANAAL, FOTO: JANTINE WIJNJA

 

 

DIT IS NU 2019:

Het vervolg van DIT IS NU van Jantine Wijnja met het thema Hoe groot is jouw wij? Dit is Nu gaat een jaar lang in op het wij-gevoel van de bewoners van Annerveenschekanaal, Eexterveenschekanaal en Eexterveen. En keert de houten wagon, de TAIR, terug naar de veenkolonien, want Jantine gaat er mee op pad.The continuation of THIS IS NOW by Jantine Wijnja starts with the theme How Big Is Your We? This is Now deals for a year with the sense of we of the residents of Annerveenschekanaal, Eexterveenschekanaal and Eexterveen. And the wooden wagon, the TAIR, returns to the peat colonies, because Jantine is going to use it.

Welke verschillende soorten ‘wij’ zijn er, wie past erin en hoe rekbaar is het? Met iedereen die mee willen doen gaat ze het Wij-gevoel in kaart brengen om mogelijke recepten voor verbinding of zelfs isolatie te maken. … en natuurlijk komt er weer een boek. Hoe groot is jouw wij? is het tweede onderdeel van het meerjarige project Dit is Nu. Hier lees je meer over.

Jantine will ask questions such as: What different types of “we” are there, who fits in and how stretchable is it? With everyone who wants to participate, she will map out the We-feeling to make possible recipes for connection or even isolation. … and of course there will be another book. How big is your we? is the second part of the multi-year project Dit is Nu.

Volgens mij past dit project goed in mijn visie dat ieder project kan voldoen aan drie steekwoorden: school, bibliotheek en werkplaats. Maar met enige nostalgie naar Once upon a time in het veen kun je natuurlijk ook gewoon de wagon komen bekijken zoals ie er nu bij staat. Vanaf komend vrijdag om te beginnen bij Bric & Brac te Annerveenschekanaal.

I think this project fits in well with my vision that every project can meet three key words: school, library and workplace. But with some nostalgia towards Once upon a time in het veen you can also just come and see the wagon as it is. Starting this Friday at Bric & Brac in Annerveenschekanaal.TAIR and Henry J Alles keep being on the road.

 

HOE KOM IK AAN HET EERSTE DIT IS NU BOEK? 

Nederland Nu is er! Nederland Nu is vanaf nu bestelbaar via WintertuinEn vanaf eind deze week ook bij je eigen boekhandel. ISBN: 978-90-79571-49-9 Uitvoering: Paperback met digitale component. Aantal pagina’s: 144.

Prijs: € 17,-

Dit is Nu en Nederland Nu zijn ontwikkeld in samenwerking met Literair Productiehuis WintertuinLandscape Labs – platform voor onderzoek naar de relatie tussen mens en landschap, en vormgevingsbureau Catalogtree. Project en publicatie worden mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, het Mondriaan Fonds, het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst) en Stichting Stokroos.

 

DIT IS NU: Een tour en een vijfjarenplan 

Wat voor bijeenkomst is typisch Nederland Nu? Wie of wat is onzichtbaar? Wat is de hedendaagse Nederlandse variant op het Wilde Westen?

Deze en andere vragen legt Jantine gedurende heel juni voor aan iedereen die ze tegen komt. Tijdens een tour van een maand waarin ze met een zelfvoorzienende mobiele woon- en werkplaats, de T.A.I.R, door Nederland reis. Van visafslag naar AZC via de Meest Gemiddelde gemeente. Met als doel: in kaart brengen hoe Nederland op dit moment aanvoelt voor wie zich hier bevindt. Welke nieuwe gebruiken ontstaan er? Waar verandert de werkelijkheid sneller dan de kaders die we er omheen zetten? In het bevragen legt Jantine de nadruk op drie elementen: wat wij zien als onzichtbaar maar belangrijk, wat wij zien als invloedrijk, wat wij zien als het hedendaagse Wilde Westen.

De antwoorden die ze krijgt tijdens deze tour bepalen waar ze de komende vijf jaar haar tijd aan ga besteden. Want op basis van de aangedragen locaties, organisaties en ontwikkelingen richt ze de komende jaren een tiental werkperiodes op locatie in. Onder de noemer Dit is Nu. Met als motto:

Zorgvuldig kijken naar het nu is alles wat er nodig is om de vanzelfsprekendheid van je omgeving af te blazen.

Gaat ze in de komende vijf jaar kantoor houden bij de NAM of logeren in de vrouwengevangenis? Dat hangt af van de inzichten die ik ophaal tijdens de tour.

Eén ding is zeker: elke werkperiode mondt uit in een boek, een digitale interventie, en een performance.

Tijdens de tour kun je Dit is Nu en de TAIR volgen via deze nieuwsbrief, de website, en Facebook. Op ‘Dit is Nu. Waar is de TAIR?’ kun je steeds zien waar de TAIR en Jantine zich bevinden.

Partners
Partners van Dit is Nu zijn Literair Productiehuis Wintertuin en Landscape Labs, platform voor onderzoek naar de relatie tussen mens en landschap. De publicaties worden gerealiseerd met en vormgegeven door het bureauCatalogtree.

Landscape Labs is a platform for artistic research and therefore we proudly present the cooperation with THIS IS NOW by the Dutch artist Jantine Wijnja

This is Now – a tour and a five-year project…

For all of June Jantine will be touring The Netherlands with the T.A.I.R, a sustainable mobile living-and-working station, in order to find out what life in The Netherlands feels like for those who are here. she’ll visit immigration centres, data centres, and the most mediocre county.

What type of meeting is typical for The Netherlands today? Which new customs are arising? And where does reality change faster than the fences we put up around it?

These and other questions Jantine will pose to everyone she meets. She is mainly looking for three things: what do we see as invisible but important? Which organisations are experienced as having a lot of influence on life? And what do we see as the current Dutch equivalent of the Wild West?

The responses she collect will determine what she will spend my time on in the coming years. Because based on the locations, organisations and developments brought forward she will undertake a series of residencies on location, which will each result in a book, a digital intervention and a performance. Under the header: This is Now. With as a guiding principle: taking a closer look is all that is necessary to remove any self-evidence from the world around us.

So will Jantine wind up staying in jail or with the Belastingdienst (the Dutch IRS)? It depends on the information I collect during the tour. One thing is certain: each residency she undertakes as a result of this tour will result in a book, a digital intervention and a performance. Partners of This is Now are Literary Production house Wintertuin and Landscape Labs, platform for artistic research on the relation between persons and their landscape. The publications will be designed by Catalogtree. During the tour I will regularly post updates on facebook and a blog (it’s in the making). Please check again soon for more details.

This is Now is made possible with the kind support of the Dutch Foundation for Literature and the AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst)