Eind van het onderzoek

Buiten de perken / Outside the beds 2018

Dominee Perk buiten de perken, een geraniumopera

#GOING NOMAD, 22 Juli t/m 9 September 2018

in en rond het Glazen Huis, Amstelpark

Curatoren: Holger Nickisch en Alice Smits

Eind van het onderzoek
EIND VAN HET ONDERZOEK

Met kunstenaars: Robbert van der Horst, Danielle van Vree, Henry Alles, Elke Uitentuis en Katarína Gališinová i.s.m. We Are Here, Henriëtte Waal, Inge Meijer, Holger Nickisch, MIR i.s.m. Hannah Vosseberg, Nicola Arthen, de Onkruidenier, VanRoelink

Going Nomad, (website) een tentoonstelling die in en rondom het Glazen Huis in het Amstelpark plaats gaat vinden, onderzoekt diverse aspecten van nomadisch leven en denken. In de 21ste eeuw zwerven steeds meer mensen vrijwillig ofwel gedwongen als gevolg van sociale, politieke, economische en technologische ontwikkelingen de hele wereld over. Dit betekent dat er veel meer aandacht moet komen voor tijdelijke, dynamische, sociale en gemeenschappelijk gevormde architectuur. Rond het Glazen Huis strijkt een tijdelijke nederzetting van mobiele structuren neer. Deze mobiele structuren bieden onderdak aan een diverse groep kunstenaars en onder
zoekers, die zich tot het thema verhouden en het publiek meenemen in hun onderzoek. Op locatie wordt een divers randprogramma georganiseerd met lezingen, excursies en workshops waarin het publiek actief betrokken wordt mee te denken over aspecten en condities van een zwervend bestaan.

Met Dominee Perk buiten de perken gaat Henry Alles een archeologisch onderzoek1 naar de resten van Floriades, wereldtuinbouwtentoonstellingen, die zijn/worden gehouden in de periode 1972-2022. Met uiteraard de resten van de Floriade van 1972 in het Amstelpark als vertrekpunt. Maar wat zijn die resten dan? Ter inspiratie word tevens gekeken naar de beroemde Sonsbeek tentoonstelling uit 1971 met de titel ‘Buiten de perken’, waarbij de tentoonstelling zich over het gehele land uitspreidde en naar zogenaamde Floralia, een 19de eeuwse vorm van beschaving van het gewone volk door contact met huiskamerplanten te stimuleren, een gebruik dat tot in de jaren zeventig van de 20ste eeuw populair bleef. Een voorname rol in de introductie van de Floralia is gespeeld door Dominee Perk2 uit Amsterdam. En vandaar de titel Dominee Perk buiten de perken.