In the woods and in the hills

Tiny Artist In Residence

Tiny Artist In Residence

cropped-IMG_9907-zw_587.jpgDe TAIR is een snel inzetbare lichte verblijfplaats van Landscape Labs die snel overal inzetbaar kan zijn voor de eerste verkenning van een gebied, plek, landschap zowel ruraal als urbaan. Met de eigen stroomvoorziening, kookmogelijkheid en verwarming kan er flexibel worden gewerkt en gewoond.

In stedelijk gebied bieden plaatselijke APV’s de mogelijkheid om maximaal drie dagen op een parkeerplaats te staan. In overleg met lokale partijen is er vaak veel meer mogelijk. Dit kan in die eerste drie dagen verkend worden.

De inzet kan plaatsvinden als zelfstandige eenheid maar ook in samenwerking. Er kan bijvoorbeeld het plan zijn om een kunstenaar of schrijver een tijd te laten verblijven op locatie. De TAIR is direct hier voor in te zetten. Voor een meer uitgebreid verblijf met een werkperiode kan dan de PAIR worden ingebracht. Samen bieden ze dan 3 slaapplaatsen, 2 toiletten, voldoende stroom, stromend water en kookgelegenheid.

The T.A.I.R. is a quickly available solution for a tiny residence, by Landscape Labs. For a first surveillance of an area, place, location or landscape both rural and urban. With it’s own solar power, cooking facilities and heating one can live and work on location. In most areas there are rules to live by but as soon as you are there things can develop. And different arrangements can be made. Live global and act local.

Elk gevoel vaON THE ROAD KAART1denandel_631n mogelijkheid en gedroomde actie kan direct worden omgezet in daden. En daarvoor moet je ter plekke kunnen zijn. De T.A.I.R. kan hierbij helpen. Een mobiele verblijfplaats met voldoende comfort om aan het werk te kunnen. Om verhalen te verzamelen. Pannenkoeken te bakken. Delen. En meer bezoek krijgen dan je eigenlijk wil. Impact maken. Natuurlijk valt een dergelijke houten caravan op. Dus moet je weten wat je doet? De T.A.I.R is een kunstzeepkist. Je hebt wat te vertellen en toch kom je om te luisteren. Want het echte werk is nu pas begonnen.

Whenever you feel like direct action you can do it now. When you can be there where you want to do it? The T.A.I.R. can be of help as a mobile residence with just enough comfort to keep you going. To collect stories and bake pancakes. Of course you attract people, you are working from a wooden caravan and probably get more visitors then needed. Sharing to make impact. So know what you are doing. The T.A.I.R is an art soapbox. You have a story to share and are there to listen. The real work can start now.