TAIR locaties / sites

TAIR locaties / sites:

    • gele bloemen: Dominee Perk buiten de perken, zomer 2018 / Pastor Perk outside the beds, summer 2018
    • gele haantje is de locatie van Linda Molenaar in april 2018 / yellow bird is the location of Linda Molenaar in April 2018
    • gele huisjes zijn locaties in 2015 /yellow houses are the 2015 locations
    • blauwe treintjes op een helling zijn de locaties voor DIT IS NU 2016 / blue trains are the locations for THIS IS NOW 2016
    • gele boeken zijn locaties voor de studie Master of Theatre Practices/ yellow books are locations connected to the Master of Theatre Practices